Begrenset organisert trening!

Postet av Brandbu IF den 6. Apr 2020

Gran kommune åpner Brandbu Stadion og Brandbu IF åpner kunstgressbanen for begrenset organisert trening.

Fra og med tirsdag 4. april vil det blir mulig å være med på begrenset organisert trening på disse to stadionene.

For fotball på kunstgressbanen gjelder følgende; banen er kun åpen for organisert trening/ egentrening for ungdoms fotballen, fra 13 år, - alle må stille med hansker, egen ball evt. kjegler og følge retningslinjer fra Norges Fotballforbund. All aktivitet må drives innenfor rammen av Helsedirektoratets veileder og anbefaling om idrettsaktivitet.

Retningslinjer for aktivitet på kunstgressbanen

·      Aktiviteten skal foregå i mindre grupper på maks 5 personer totalt.

·      Minimum 1 voksen person pr gruppe.

·      Avstand mellom personer i gruppa skal være minimum 2 meter

·      Ingen form for nærkontakt før, under og etter trening

·      Ingen får adgang til toaletter, varmestue, dusj og garderober.

Her finner du fotballforbundets retningslinjer for aktivitet; Fotball.pdf

Her finner du plakat for fotballens koronavett regler; koronavettregler_klubber_1080_1920-converted.pdf

Her finner du plakat over inndeling på fotballbane; korona-bane.pdf


Retningslinjer for aktivitet på Brandbu Stadion

Friidrett – Åpning for begrenset organisert trening

 1. Åpningen gjelder kun for utøvere født i 2009, eller tidligere. Det åpnes ikke for organisert trening for yngre utøvere eller trening for tilrettelagt-gruppa.
 2. Smittevernreglene skal overholdes, både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, en minimumsavstand på to meter mellom personer.
 3. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 4. Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan være flere grupper på anlegget samtidig dersom det er minst 10 meter mellom hver gruppe.
 5. Alle må vaske hendene grundig før og etter aktiviteten. Treningsklær skal vaskes på minst 60 grader celsius etter aktivitet.
 6. Trening med kastredskaper bør gjennomføres med eget utstyr. Kun den som bruker kastredskap kan hente dette ute i kastfeltet.
 7. Alt utstyr skal desinfiseres før og etter bruk.
 8. Ved bruk av klubbens kastutstyr skal dette desinfiseres før og etter bruk og kun brukes av en utøver på en treningsøkt.
 9. Hvis startblokker brukes må disse desinfiseres før og etter bruk. En startblokk kan kun brukes av en utøver på samme økt.
 10. Hekker kan brukes hvis de kun flyttes/justeres av en og samme person som bruker engangs hansker.
 11. For høyde må utøvere ta med egen presenning som dekker hele matten. Kun en utøver kan hoppe på en presenning. Denne må desinfiseres før og etter bruk. 
 12. Angående bruk av lengdegrop så svarer Helsedirektoratet at det ikke er knyttet smitterisiko ved bruk av dette.

Praktisk gjennomføring.

Det blir kjøpt inn klorin og en balje til desinfisering av utstyr. Blandingsforhold: en del klorin og ti deler vann.

Utvendig doer blir låst opp til håndvask og sprit til hender.

Her finner du friidrettsforbundets koronavettregler; Friidrett.pdf

All aktivitet må drives innenfor rammen av Helsedirektoratets veileder og anbefaling om idrettsaktivitet.

 
0 Kommentar

Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Postet av Brandbu IF den 11. Mar 2020

Brandbu Idretsforening følger nøye med i de råd som kommer fra både NIF og FHI i forbindelse med å forebygge spredning av koronaviruset. Vi vil på møte i morgen, komme med tiltak vi kan gjennomføre for vår klubb og våre medlemmer. Under kan du lese hele nyhetsbrevet fra NIF. 

OPPDATERT 10. mars kl 21.40. Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer koronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

Norges idrettsforbund mottok i dag nye retningslinjer fra Helsemyndighetene for gjennomføring av arrangement i Norge. De nye retningslinjene er tydelige. Arrangementer over 500 deltakere bør avlyses, utsettes eller eventuelt gjennomføres med tomme tribuner.

Se NIFs FAQ til idrettslag og klubber nederst i artikkelen. 

Folkehelseinstituttet har også en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koranasmitte. Ved alle arrangementer som samler mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Folkehelseinstituttet har oppdatert siden med gjengivelse av risikofaktorer og aktuelle tiltak ved gjennomføring av større arrangementer. Norges idrettsforbund oppfordrer våre organisasjonsledd og arrangører av idrettsarrangementer om å holde seg løpende oppdatert på denne siden.  Følg myndighetenes råd om planlengging og risikovurderinger av arrangement her.

For utøvere følger Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Rådene blir oppdatert på Olympiatoppens hjemmesider.

Ved reise til utlandet
I tillegg bør man følge Utenriksdepartementet reiseråd for alle landene i verden. 

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset:
Les mer om spredningen på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Utenriksdepartementet utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt. 

Forebyggende råd på reisen

 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Skjerpede tiltak fra Helsedirektoratet for å hindre smitte i Norge. Alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte må nå holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder også uavhengig av smittestatus for den regionen man befant seg i på et angitt tidspunkt. 

Helsedirektoratet fraråder også håndhilsing og klemming som et tiltak for å begrense smittespredning.

Får du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber Folkehelseinstituttet om at du straks holder deg innendørs og unngår nærkontakt med andre mennesker samt ringer fastlegen eller legevakta og fortelle om din reise og dine symptomer.

Oversiktskart over den globale utbredelsen:
Utbredelse av koronavirus på verdensbasis


0 Kommentar

Årsmøte protokoll og alle dokumenter

Postet av Brandbu IF den 9. Mar 2020

Takk for et godt årsmøte med mange gode diskusjoner og ikke minst hyggelig utdeling av idrettsstipend til to av våre lovende friidrettsutøver, Lotta Flatum Falling og Magnus Tuv Myhre. Også hyggelig tildeling av fortjenestemedalje til Per Siegel for en fantastisk jobb for paraidretten i Bif gjennom mange år.

Her finner du årsmøteprotokollen og alle dokumenter.


0 Kommentar

Info til klubber og lag om korona-viruset!

Postet av Brandbu IF den 6. Mar 2020

I tråd med utviklingen av korona-viruset i Norge er det mange klubber og lag som har spørsmål i tilknytning til planlegging og gjennomføring av større arrangementer/konkurranser. 

Norges idrettsforbund oppfordrer din klubb eller idrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig.

For øvrig har NIF oppdatert våre nettsider hvor vi fortløpende oppdaterer relevant informasjon om korona-viruset basert på råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Her følger også nyttige lenker til aktuelle temasider fra Folkehelseinstituttet, og Utenriksdepartementet.

Her kan du lese mer informasjon


0 Kommentar

EKSTRA SVØMMEKURS FØR SOMMEREN UKE 15

Postet av Brandbu IF den 5. Mar 2020

For dere som ønsker å være med på en kursrunde før sommerferien. Kursene blir opprettet dersom vi har mer enn 25 påmeldte totalt. Hvilket kurs barnet skal gå på sortere vi etterhvert. Dersom noen er med for første gang og skal testes så kommer vi nærmere tilbake med det.

Kurset starter opp første tirsdag, 14. april  etter påske og påmeldingsfrist er onsdag  8. april, 2020. kl 1800. Kurset koster kr 850 for medlemmer i BIF og ikke-medlemmer må i tillegg betale medlemskontingent i BIF.

PÅMELDING EKSTRA SVØMMEKURS BARN 5-12 ÅR

PÅMELDING EKSTRA SVØMMEKURS BABYSVØMMING 0-2 ÅR


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline